Hodnosti Rakousko-Uherské armády

 

Vzor barevného vyložení pro 8., 28., 61., 62. pěší pluk, císařské a polní myslivce, 4., 9. dragounský pluk a zeměbranu.

 

 

Poddůstojníci a mužstvo

názvy pro zeměbranu

Vojín, pěšák (Infanterist)

 

Svobodník, frajtr (Gefreiter)

 

Desátník, kaprál (Korporal)

 

Četař (Zugsführer)

 

Šikovatel (Feldwebel)

 

Landwehr stabsfeldwebel

 

Landwehr důstojnický zástupce

 

 

 

Subalterní důstojníci

u zeměbrany měli důstojníci hvězdy stříbrné

Poručík (Leutnant), hodnostní třída XI., velí četě, roční plat 1.680 K.

 

Nadporučík (Oberleutnant), hodnostní třída X., zástupce hejtmana nebo rytmistra a velí rotě nebo eskadroně, roční plat 2.040 K.

 

 

 

Vyšší důstojníci

 

Hejtman nebo Setník (Hauptmann)
Rytmistr (Rittmeister), hodnostní třída IX., velí rotě nebo eskadroně, roční plat 3.000 K.

 

Major, hodnostní třída VIII., velí praporu, roční plat 4.008 K

 

 

 

Štábní důstojníci

 

Plukovník-poručík (Oberstleutnant), hodnostní třída VII., zástupce plukovníka a velí praporu, roční plat 6.000 K.

 

Plukovník (Oberst), hodnostní třída VI., velí pluku, roční plat 7.200 K.

 

 

 

GENERÁLOVÉ

 

Generál-major (General-Major), hodnostní třída V., velí brigádě, roční plat 11.400 K.

 

Polní maršál-poručík (Feldmarschall-Leutnant), hodnostní trída IV., velí divizi, roční plat 14.016 K.

 

Generál pěchoty, Generál jezdectva, Polní zbrojmistr(General der Infanterie, General der Kavallerie, Feldzeugmeister), hodnostní třída III., velí sboru, roční plat 16.800 K.

 

Polní maršál (Feldmarschall), hodnostní třída I., velí skupině armád, roční plat 21.000 K.

Uniformy a výstroj zeměbrany

Uniformy a výstroj zeměbrany

uniformy-zemebraneckych-praporu-ceskych-zemi-1808-1810/

    schématicky původní uniformy Landwehru s čísly batalionů po roce 1869

původní adjustace důstojníků zeměbrany po roce 1869

 

_______________________________________________________________________

1) zeměbranecký pěšák v polní uniformě; 2) zeměbranecký pěšák v plášti; 3) důstojník zeměbranecké pěchoty v přehlídkovéuniformě; 4)  důstojník zeměbranecké pěchoty v polní uniformě; 5) zeměbranecký okrskový šikovatel; 6) zeměbranecký kadet v blůze; 7) důstojník zemských střelců v plášti; 8) důstojník zemských střelců v přehlídkové uniformě; 9) zeměbranecké zbrojní oddělení; 10) zemský střelec v polní uniformě; 11) tyrolský jízdní zemský střelec; 12) důstojník tyrolských jízdních zemských střelců v přehlídkové uniformě; 13) důstojník jízdních zemských střelců v Dalmácii; 14) trubač jízdních zemských střelců v Dalmácii.

Die Oesterreich.-Ungarische Armee, Moritz Ruhl [ca 1890], Tafel 11.

Více zde: stejnokroje-c-a-k-armady-a-namornictva-v-letech-1867-1918-3-4/

_______________________________________________________________________

Velice vzácné fotografie zeměbranců po roce 1870

    Příslušník zeměbraneckého střeleckého praporu. Vyzbrojeni ještě puškami a sumkami Wenzel. Uniformy již vzor 1870/71 a čepice starého vzoru ( vlastně lodička se spuštěným kšiltem )

______________________________________________________________________________

 

příslušník 33. českého zeměbraneckého pěšího praporu Praha

Böhmisches Landwehr-Infanterie-Bataillon Nr. 33

_______________________________________________________________________

Landwerák do roku 1910

_______________________________________________________________________

 

     Korporal 8. zeměbraneckého pluku Praha, jednoroční dobrovolník Vlastimil Hampl z Holešovic ve slavnostní uniformě. Na obrázku jsou krásně vidět zlaté střelecké "šňůry" (Auszeichnung), dále pak označení jednoročního dobrovolníka na pravém rukávu waffenrocku dole a na klobouku odznak polnice s arabským číslem osm (číslo regimentu) uprotřed.

    Podle některých zdrojů byly klobouky u zeměbrany používáné v rozmezí let 1894-1909, ale je možno vidět na fotografiích i z pozdějších let až do roku 1914.

_______________________________________________________________________

 

      Vojín 7. zeměbraneckého pluku Plzeň ( Landwehrinfanterieregiment Nr. 7 Pilsen ) ve vycházkové uniformě vzor 1871. Na fotografii je také možno krásně vidět vycházkový (slavnostní) klobouk pro zeměbranu s číslem regimentu. Tento kloubouk měl kromě kohoutího peří také okolo ozdobnou zelenou šňůru viz. podsekce "fotogalerie" v této sekci, která byla od hodnosti Feldwebel žlutá.

_______________________________________________________________________

Zugsführer LIR Nr. 8 Kohout (1909)

 ve slavnostní uniformě - svatební fotografie.

    Blůza (zbrojní kabátec) Waffenrock (mužstvo mělo čísla regimentu na nárameníkách u důstojníků byla blůza bez nárameníků a čísla regimentu se nacházela na knoflíkách), klobouk s hornou a číslem regimentu, černý opasek.

_______________________________________________________________________

 

Kadet zeměbrany vojenské školy ve Vídni k.k Lw. I. Sch.Wien

_______________________________________________________________________


Polní stejnokroj svobodníka zeměbrany  vzor. 1871   Landwehrinfanterieregiment Nr.4 Klagenfurt

Standartně používáno naší jednotkou


Slavnostní uniforma důstojníka zeměbrany, Waffenrock byl bez nárameníků a s čísly regimentu na stříbrných knoflíkách         

Přehlídková uniforma poddůstojníka 6. pluku Cheb Landwehrinfanterieregiment Nr. 6 Eger   

(blůza Waffenrock, kalhoty již pozdější vzor 1908)

      Příslušník 28. zeměbraneckého pluku Písek ( Landwehrinfanterie regiment Nr. 28 Pisek). Zajímavá fotografie z června 1917 na které má  tento voják na čepici ještě FJI  a krásně je možno vidět na náramenících tištěné číslo 28.

 

Sumka používaná k pušce Werndl a Mannlicher 1888, standartně ve výbavě příslušníků zeměbrany

 

Polní láhev z roku 1870, která byla ve výbavě vojáků zeměbrany v některých případech i do konce první sv.války

 

Čestné a výkonnostní odznaky Rakousko-Uherské armády a zeměbrany
Tätigkeitsabzeichen der Österreichisch-Ungarischen Armee und Landwehr    Neúspěšná válka v roce 1859 a následně ne příliš dobře vedená válka proti Prusku v roce 1866 donutilo vojenské velení rakouské armády k podstatným změnám. Nejprve to byla samotná výstroj vojáka, kdy se barva stejnokroje mění na tmavomodrou (vzor.1871) u zeměbrany světlá (světle modrá) blůza a tmavě modré (takřka černé) kalhoty se zelenou paspulí,  místo pušek systému Lorenc se zavádí puška systému Werndl, mění se kvalita dělostřelectva a všeobecně dochází k modernizaci armády.

    Hlavním a důležitým prvkem však je to, že armádní veleni si uvědomuje, že mužstvo (vojáci a poddůstojníci) nejsou jen potrava pro děla, ale že jde o myslící lidi, které je dobře do této modernizace zapojit. Svůj vzor si rakouská armáda bere ze zkušenosti armády pruské.

    Vojenští velitelé si po zkušenostech z válečných tažení minulých let uvědomují, že je nutno zlepšit jednak střelecký výcvik jednotlivce a získat vojáky pro zvládnutí dalších specializací, které s novinkami v armádě úzce souvisejí. Byl zaveden telefon, strojní puška (kulomet) Schwarzlose, dochází k uznání ženijní práce a je pochopen význam týlového zabezpečení (logistiky).

    Pro vlastní motivaci vojáků bylo mimo jiné zřízeno i zvláštní vyznamenání, kterým se stávají látkové pletené šňůry. Toto viditelné ocenění bylo skutečně pojmenované jako vyznamenání (Auszeichnung) i když hovoříme o výkonnostním odznaku. Obecně se odznaky nosili na pravé straně hrudi, snad aby byl jejich význam správně chápán v tom smyslu, že nejde o klasické vyznamenání. Tyto čestné a výkonnostní odznaky neměly svůj pevný statut, ale jejich udělení se zapisovalo do kmenové knihy.

    První takové vyznamenání v podobě střelecké šňůry bylo zavedeno Nařízením ze dne 13. července 1868. Zde jsou také specifikovány podmínky pro udělení:

    Voják musel absolvovat tři střelecké stupně rozdílné obtížnosti. Platnost tohoto vyznamenání byla však jen do doby, kdy svoji střeleckou zručnost a dovednost musel opět prokázat a obhájit.

    Všechny tyto šňůry si voják připevňoval na knoflík levého nárameníku. U dalších uniforem, které neměli nárameník si voják našíval knoflík případně šňůru upevňoval dle výstrojního řádu, kde bylo přesně specifikováno jak se šňůra nosí. Poddůstojníci a vojáci si šňůry nepředpisově vylepšovali různými předměty (drobné píšťalky, nábojnice, kotvičky). Toto jistě povoleno nebylo, ale v mnoha případech to bylo trpěno.

    Tyto střelecké šňůry se stávají oblíbeným „módním „ doplňkem uniforem vojáků. Je zajímavé, že oddíly letectva, námořnictva a jízdy tyto výkonnostní šňůry u svých jednotek nezavedlo a naopak o nic nechtělo ani slyšet.

    Níže možno vidět šňůry pro zeměbranu (zal. 25. 06. 1876)  a pro myslivecké jednotky (zal. 13.07. 1868)  na ilustrační fotografii možno vidět vojáka zeměbrany s nepředpisovou píšťalkou.

 


Nepřihlášený