Pohledy - pošta rok 1918

      Poslední rok první světové války. C. k. střelecký pluk č. 8 bojuje na Italské frontě (dvakráte stažen na zotavenou po katastrofálních ztrátách). Velitelem pluku byl pplk Karel Staral. Polní pošta č. 439 (Feldpost Nr. 439). Dne 11. listopadu 1918 výhlášeno příměří a konec první světové války. 28. října 1918 vzniká Československá republika. Začátkem listopadu 1918 byl pluk přemístěn ze Salzburgu do Prahy (částečně na Pohořelec a také Černínských kasáren). Zproštěni přísahy Císaři přísahali dne 4. listopadu 1918 na Václavském náměstí věrnost nové republice dne. Jeden prapor byl odeslán pod velením setníka Havlíčka do Mostu k zajištění pořádku a II. prapor pod velením majora Kmocha do Ústí nad Labem. Vojáci 8. střeleckého pluku Praha ještě netušili, že válka pro ně nekončí a čekají je další měsíce bojů proti Polákům a Maďarským bolševikům na Slovensku (1919 - 1920).


Nepřihlášený