c. k. domobranecký pěší pluk č. 8 Praha

______________

Military Antiques

 Praha 1, Hybernská ul.

______________

K.u.K. repliky

Jan Kovalčík

______________

Pivovar tento naleznete vedle našich kasáren

Na Pohořelci.

______________

Stránky našeho "zdravoťáka"

Gef. Daniela Rothera

______________

Cestovní kancelář zabývající se i vojenskohistorickými zájezdy

 Audience u císaře Karla I. - Brandýs nad Labem

      Dne 4.5.2019 se v Brandýse nad Labem uskutečnila tradiční slavnost zvaná Audience u císaře Karla I.

     Letošního setkání příslušníků starých šlechtických rodů, významných osobností veřejného života a zástupců tradičních vojensko-historických jednotek z celé Evropy se zúčastnila i čestná jednotka našeho klubu v počtu 17 mužů.

     Událost byla zahájena příjezdem parní lokomotivy na brandýské nádraží, která s sebou přivezla dochovaný dobový salonní vagon arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského-Este, v němž přicestovali v doprovodu osobních pobočníků JCV arcivévoda Jiří Habsbursko-Lotrinský, vnuk posledního císaře Karla I., a habsburský arcivévoda Jiří z větve toskánské.

     Z nádraží se početný zástup uniformovaných vojáků z období první světové války a dob dřívějších odebral v průvodu do zámecké zahrady, kde byla za hudby městského dechového orchestru z Gödölö vykonána přehlídka vojsk Ing. Vlastimilem Pickem, generálem v. v.

     Z rukou arcivévody Jiřího Habsbursko-Lotrinského následně převzali tři zástupci našeho pluku povyšovací dekrety, vystavené na základě pověření JCV arcivévody Karla Habsburské-Lotrinského adjutanturou Domu Habsbursko-Lotrinského. Povýšen byl velitel pluku Aleš Lojda do hodnosti plukovníka, velitel II. praporu Radomír Zíka do hodnosti podplukovníka, velitel I. praporu Erwin Rezek do hodnosti majora a velitel III. praporu Lukáš Pavlík do hodnosti hejtmana, přičemž současně byl ustanoven do funkce plukovního pobočníka. Uvolněná pozice byla obsazena kaprálem Viktorem Janouškem, který byl pověřen velením III. praporu. 

 


     C. k. zeměbranecký (později střelecký) pluk č. 8 Praha byl znovuvytvořen v roce 2010 impulsem několika přátel a kamarádů, které spojuje láska k vojenské historii Rakousko - uherského mocnářství, ale také historie pražské vojenské posádky. Byl to zejména náš lokální patriotismus, díky kterému padla volba právě na toto tradiční pražské vojenské těleso. Život u pluku koncem 19. století je naším hlavním obdobím zájmu a činnosti. V této době měl LIR Nr. 8 Praha celkem čtyři prapory: I. a II. prapor Praha (Prag), III. prapor Benešov (Beneschau) a IV. prapor Jindřichův Hradec (Neuhaus).  Od roku 1900 měl pluk pouze tři prapory, které byly dislokované i se štábem regimentu v Praze na Pohořelci.

    V současné době má náš spolek více jak 50 členů všech profesí, vojáků i policistů. Velká část současných příslušníků regimentu je staršího data narození a někteří naši spolubojovníci by věkem spíše spadali již pod  K. K. Landsturm (c. k. domobranu).

  

  V  roce  2014  jsme si připomněli sto let od mobilizace  a začátek Velké (první světové) války.

    Stejně jako k ostatním plukům koncem  července 1914 nastupovali čeští vojáci spořádaně a bez větších problémů, tak i pražští zeměbranci a domobranci splnili svoji povinnost a stáli pod prapory jak jim kázala přísaha. Netušili, že válka bude pro tento pražský regiment trvat šest let (1914 - 1918 a 1919 – 1920 boje s Poláky a na Slovensku s maďarskými bolševiky).

    Všichni tito muži si zaslouží naši úctu a obdiv. Celkové ztráty pluku za období 1914 – 1918 činily 15 769 mužů. V těchto letech 2014 - 2018 si řadou akcí připomínáme tyto události a těšíme se, že se s vámi budeme při těchto příležitostech setkávat.

vojenské zátiší Sch. R. Nr. 8 vybudované v r. 1917 na východní frontě

  C. k . zeměbrana jakožto pevná součást habsburské armády bývá často přehlížena. Vyrostli v ní zkušení velitelé, kteří významně přispěli k budování československé armády.  Výstavba republikové armády bývá zahalena do legionářské legendy a v období komunistického režimu byla tato součást naší vojenské historie  c. k. zeměbraneckých pluků takřka vymazána z paměti národa. Během první světové války bylo příslušníkům  8. zeměbraneckého (střeleckého) pluku Praha udělen tento počet medailí za statečnost:

  • 1 zlatá
  • 153 velkých stříbrných
  • 803 malých stříbrných

___________________________________________________________________

TOPlist

Nepřihlášený