c. k. domobranecký pěší pluk č. 8 Praha

______________

Military Antiques

 Praha 1, Hybernská ul.

______________

K.u.K. repliky

Jan Kovalčík

______________

Pivovar tento naleznete vedle našich kasáren

Na Pohořelci.

______________

Stránky našeho "zdravoťáka"

Gef. Daniela Rothera

______________

Cestovní kancelář zabývající se i vojenskohistorickými zájezdy

  O investituře ve Vídni a o Řádu sv. Jiří

     Dne 21. dubna 2018 se zástupci našeho regimentu zúčastnili slavnostní investitury Řádu sv. Jiří. Tato investitura, tedy přijímaní nových členů, byla o to slavnostnější, že řady rytířů rozšířili i první čtyři Češi - naší přátelé Mgr. Michael Heres, velitel IR28, dr. Milan Novák, pořadatel každoroční Audience u císaře Karla I., Ing. arch. Jan Bárta, který dlouhodobě usiluje o navrácení pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí a Lukáš Pavlík, velitel III. praporu LIR8.

     Investituru vedl velmistr Řádu, JCV arcivévoda Karel Habsbursko-Lotrinský, současná hlava habsbursko-lotrinského rodu, spolu se svým bratrem arcivévodou Georgem. Celý obřad se odehrál v krásně vyzdobené katedrále sv. Štěpána v centru Vídně za účasti zhruba 400 řádových rytířů, příslušníků tradičních vojensko - historických jednotek a mnoha známých politiků a osobností veřejného života.

     Řád sv. Jiří, celým názvem Řád sv. Jiří - evropský Řád Domu Habsbursko-Lotrinského, je dynastický rytířský Řád spjatý s habsburským rodem. Jeho historická kontinuita je spjata s mnoha evropskými panovníky  -   Jindřichem VII. Lucemburským, Karlem IV., Václavem IV., Zikmundem Lucemburským, Maxmiliánem I., Marií Terezií anebo s císaři Františkem Josefem I. a Karlem I. Po smrti Karla I. přešel patronát nad Řádem na jeho potomky, arcivévodu Ottu Habsbursko-Lotrinského a jeho syna Karla. V současné době je Řád světským společenstvím proevropsky smýšlejících mužů a žen, zaujímá vlastní postoje k současné geopolitické situaci a vyvíjí činnost i na úseku charitativních aktivit. Působí v Rakousku, Německu, Čechách, Itálii, Slovinsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku, Nizozemí a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. 

Oficiální prezentaci Řádu naleznete na internetových stránkách www.georgsorden.at

S pozdravem

Lukáš Pavlík

 

____________________________________________________________________

     C. k. zeměbranecký (později střelecký) pluk č. 8 Praha byl znovuvytvořen v roce 2010 impulsem několika přátel a kamarádů, které spojuje láska k vojenské historii Rakousko - uherského mocnářství, ale také historie pražské vojenské posádky. Byl to zejména náš lokální patriotismus, díky kterému padla volba právě na toto tradiční pražské vojenské těleso. Život u pluku koncem 19. století je naším hlavním obdobím zájmu a činnosti. V této době měl LIR Nr. 8 Praha celkem čtyři prapory: I. a II. prapor Praha (Prag), III. prapor Benešov (Beneschau) a IV. prapor Jindřichův Hradec (Neuhaus).  Od roku 1900 měl pluk pouze tři prapory, které byly dislokované i se štábem regimentu v Praze na Pohořelci.

    V současné době má náš spolek více jak 50 členů všech profesí, vojáků i policistů. Velká část současných příslušníků regimentu je staršího data narození a někteří naši spolubojovníci by věkem spíše spadali již pod  K. K. Landsturm (c. k. domobranu).

  V  roce  2014  jsme si připomněli sto let od mobilizace  a začátek Velké (první světové) války. Dobové záběry z Prahy z této doby možno shlédnout zde.

    Stejně jako k ostatním plukům koncem  července 1914 nastupovali čeští vojáci spořádaně a bez větších problémů, tak i pražští zeměbranci a domobranci splnili svoji povinnost a stáli pod prapory jak jim kázala přísaha. Netušili, že válka bude pro tento pražský regiment trvat šest let (1914 - 1918 a 1919 – 1920 boje s Poláky a na Slovensku s maďarskými bolševiky).

    Všichni tito muži si zaslouží naši úctu a obdiv. Celkové ztráty pluku za období 1914 – 1918 činily 15 769 mužů. V těchto letech 2014 - 2018 si řadou akcí připomínáme tyto události a těšíme se, že se s vámi budeme při těchto příležitostech setkávat.

vojenské zátiší Sch. R. Nr. 8 vybudované v r. 1917 na východní frontě

  C. k . zeměbrana jakožto pevná součást habsburské armády bývá často přehlížena. Vyrostli v ní zkušení velitelé, kteří významně přispěli k budování československé armády.  Výstavba republikové armády bývá zahalena do legionářské legendy a v období komunistického režimu byla tato součást naší vojenské historie  c. k. zeměbraneckých pluků takřka vymazána z paměti národa. Během první světové války bylo příslušníkům  8. zeměbraneckého (střeleckého) pluku Praha udělen tento počet medailí za statečnost:

  • 1 zlatá
  • 153 velkých stříbrných
  • 803 malých stříbrných

___________________________________________________________________

TOPlist

Nepřihlášený