c. k. domobranecký pěší pluk č. 8 Praha

______________

Military Antiques

 Praha 1, Hybernská ul.

______________

K.u.K. repliky

Jan Kovalčík

______________

Pivovar tento naleznete vedle našich kasáren

Na Pohořelci.

______________

Stránky našeho "zdravoťáka"

Gef. Daniela Rothera

______________

Cestovní kancelář zabývající se i vojenskohistorickými zájezdy

 

 VÝSTAVA V JIHOČEKÉM MUZEU

OD 12. 5. 2020 DO LEDNA 2021

(když nenastanou nenadálé okolnosti)

 

     

     Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích připravuje na rok 2020 velký výstavní projekt s názvem „KOUZLO SBĚRATELSTVÍ – Unikáty ze soukromých sbírek, Zbraně, zbroj a jiné skvosty“. Záměrem výstavy je představit odborné i laické veřejnosti soukromé sbírky zbraní ve složení a rozsahu, v jakém dosud nebyly nikdy prezentovány a s největší pravděpodobností již nikdy veřejně prezentovány nebudou. Unikátnost tohoto výstavního projektu je dána seskupením několika soukromých sbírek, které nebývají běžně k nahlédnutí a které obsahují mimořádně vzácné a ojedinělé kusy. Zapůjčené sbírky jsme doplnili uměleckoprůmyslovými a uměleckými předměty daných časových období – dobovými obrazy, sochami, šperky, ukázkou dobové numismatiky a faleristiky a podobně. Tyto předměty jsou jak ze sbírek Jihočeského muzea, tak i jiných institucí (AJG, NPÚ - SZ Hluboká n/Vlt., SHZ Č. Krumlov, SH Nové Hrady). Dále je výstava doplněna o množství reprodukcí, které nám laskavě poskytla řada dalších institucí.

Výstava má maximální podporu Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje a je plánována jako jeden z hlavních výstavních projektů sezony 2020.

 

Záměrem výstavy Kouzlo sběratelství. Unikáty ze soukromých sbírek. Zbraně, zbroj a jiné skvosty je představit odborné i laické veřejnosti soukromé sbírky zbraní ve složení a rozsahu, v jakém dosud nebyly nikdy prezentovány a s největší pravděpodobností již nikdy veřejně prezentovány nebudou. Unikátnost tohoto výstavního projektu je dána seskupením několika soukromých sbírek, jejichž cenné kusy či celé kolekce zbraní zůstávají drtivé většině lidí skryty. Řada exponátů jsou mimořádně vzácné kusy, které nevlastní ani většina sbírkotvorných organizací a památkových objektů. Tato jedinečná kolekce je doplněna o umělecké předměty ze sbírek Jihočeského muzea a dalších partnerských institucí – obrazy, sochy, šperky, ukázky dobové numismatiky a faleristiky. Výstavu provází bohatý edukační program.

Zde máte malou ukázku co vás na výstavě čeká....

 

 


     C. k. zeměbranecký (později střelecký) pluk č. 8 Praha byl znovuvytvořen v roce 2010 impulsem několika přátel a kamarádů, které spojuje láska k vojenské historii Rakousko - uherského mocnářství, ale také historie pražské vojenské posádky. Byl to zejména náš lokální patriotismus, díky kterému padla volba právě na toto tradiční pražské vojenské těleso. Život u pluku koncem 19. století je naším hlavním obdobím zájmu a činnosti. V této době měl LIR Nr. 8 Praha celkem čtyři prapory: I. a II. prapor Praha (Prag), III. prapor Benešov (Beneschau) a IV. prapor Jindřichův Hradec (Neuhaus).  Od roku 1900 měl pluk pouze tři prapory, které byly dislokované i se štábem regimentu v Praze na Pohořelci.

    V současné době má náš spolek více jak 50 členů všech profesí, vojáků i policistů. Velká část současných příslušníků regimentu je staršího data narození a někteří naši spolubojovníci by věkem spíše spadali již pod  K. K. Landsturm (c. k. domobranu).

  

  V  roce  2014  jsme si připomněli sto let od mobilizace  a začátek Velké (první světové) války.

    Stejně jako k ostatním plukům koncem  července 1914 nastupovali čeští vojáci spořádaně a bez větších problémů, tak i pražští zeměbranci a domobranci splnili svoji povinnost a stáli pod prapory jak jim kázala přísaha. Netušili, že válka bude pro tento pražský regiment trvat šest let (1914 - 1918 a 1919 – 1920 boje s Poláky a na Slovensku s maďarskými bolševiky).

    Všichni tito muži si zaslouží naši úctu a obdiv. Celkové ztráty pluku za období 1914 – 1918 činily 15 769 mužů. V těchto letech 2014 - 2018 si řadou akcí připomínáme tyto události a těšíme se, že se s vámi budeme při těchto příležitostech setkávat.

vojenské zátiší Sch. R. Nr. 8 vybudované v r. 1917 na východní frontě

  C. k . zeměbrana jakožto pevná součást habsburské armády bývá často přehlížena. Vyrostli v ní zkušení velitelé, kteří významně přispěli k budování československé armády.  Výstavba republikové armády bývá zahalena do legionářské legendy a v období komunistického režimu byla tato součást naší vojenské historie  c. k. zeměbraneckých pluků takřka vymazána z paměti národa. Během první světové války bylo příslušníkům  8. zeměbraneckého (střeleckého) pluku Praha udělen tento počet medailí za statečnost:

  • 1 zlatá
  • 153 velkých stříbrných
  • 803 malých stříbrných

___________________________________________________________________

TOPlist

Nepřihlášený