pátrání po nástupci LIR 8

Kde končí stopa našeho pluku?

 

(Pokud vynecháme politické a státní uspořádání a bereme pluk jen jako vojskové těleso….)

 

V roce 1917 přejmenován z c. k. zeměbraneckého na c. k. střelecký pluk č. 8 Praha

V roce 1918 (po válce) z  c. k. střeleckého pluku č. 8  na ČS střelecký pluk č. 8 Praha

V roce 1920 byl přejmenován z ČS 8. střeleckého pluku na 5. pěší pluk T.G.M. Praha

Takto fungoval až do rozpuštění ČS armády po obsazení ČSR v r.1938.

 

Po II. světové válce :

 

-          Dne 28. května 1945 byl obnoven 5. pěší pluk T.G.M. Praha na stejné bázi z pražáků a okolí (v této době sestaven opět se záložáků) - spadal pod obnovenou předmnichovskou 1. pěší divizi Praha (na základech 1. čs. samostatné brigády v SSSR). Po celou dobu byl v sestavě této divize také 28. pěší pluk Praha, který se přejmenoval po velké válce na 28. pěší pluk Tyrše a Fügnera;

-          v červnu 1945 spadal pluk nějaký čas pod 12. pěší divizi Litoměřice a zajímavé je, že II. prapor byl umístěn opět jako I. prapor v roce 1918 (po velké válce) v Mostě k pořádkové činnosti…..;

-          1. října 1945 se pluk vrací do sestavy 1. pěší divize Praha přejmenované na 1. motorizovaná divize a je přejmenován na 5. motorizovaný pluk T.G.M. Praha (VÚ 4672)

-          v březnu 1946  se přejmenoval na 5. pěší prapor (motorizovaný) T.G.M. Praha (a stal se tak opět praporem jako v letech 1869 – 1889). Dislokace:  II., III. rota a štáb Štefánkova kasárna Praha a I. rota byla v Masarykových kasárnách na Kladně. Nadřízený stupeň 1. motorizovaná divize Praha se přejmenovává na 1. rychlá divizi Praha;

-          v r. 1947 byl 5. pěší prapor (motorizovaný) T.G.M. posádkou Kladno, (v Kralovicích byla kulometná rota, samopalná rota, rota těžkých zbraní a dělostřelecká baterie), v sestavě divize také 28. pěší prapor (motorizovaný) Praha;

-          1. října 1949 se přejmenovává na 5. pěší pluk (motorizovaný) T.G.M. (VÚ 7733), takže opět na pluk a nadřízená divize se v roce 1948 přejmenovala na 5. rychlá divize Kyjevsko – Prešovská (Praha), v sestavě divize stále     (také nově přejmenovaný) 28. pěší pluk (motorizovaný), který byl redislokován do Terezína;

-          v r. 1950 se divize přejmenovává na 5. mechanizovaná divize Kyjevsko-Prešovská a stěhuje se do Slaného!!!

-          31. října 1950 SE RUŠÍ  5. pěší pluk (motorizovaný) T.G.M. a vzniká z něho 5. průzkumný prapor T.G.M. (někde se uvádí listopad 1950);

-          12. září 1952  se přejmenovává 5. průzkumný prapor T.G.M.  na 5. průzkumný prapor „Národního hrdiny Julia Fučíka“;

-          12. září 1952 se divize přejmenovává na 5. mechanizovaná divize Kyjevsko-Prešovská Antonína Zápotockého, vojáci již nejsou odváděni teritoriálně (jen částečně), ale co dům dal…;

-          9. květena 1955 se divize přejmenovává na 1. Kyjevská, Bělocerkveská, Dukelsko-Prešovská, Popradská mechanizovaná divize Klementa Gottwalda;

-          v září 1958 je 5. průzkumný prapor „Národního hrdiny Julia Fučíka“ předán do podřízenosti 20. mechanizované divize  a přejmenován na 12. průzkumný prapor (bez historického názvu) později z něho vytvořena 12. průzkumná rota Podbořany;

-          dne 1. října 1958 vzniká (z 1. Kyjevská, Bělocerkveská, Dukelsko-Prešovská, Popradská mechanizovaná divize Klementa Gottwalda)                                 1. Tanková divize Slaný

-          a ve stejný den 1. října 1958 je opět vytvořen z 12. průzkumné roty  

1. Bělocerkevský průzkumný prapor národního hrdiny Julia Fučíka, (VÚ 3288) Rakovník do podřízenosti zpět tentokráte již nově 1. tankové divize Slaný;

-          sestava průzkumného praporu v této době :

          1 x Tanková rota (T-34/85)

2 x rota obrněných transportérů OT HAKL (ještě v roce 1959) s benzinovým motorem Maybach a spásy s gumovými patkami…pozdě již jen OT – 810

Paravýcvik průzkumných čet probíhal v Prešově

Rotě OT 810 v roce 1960 nově přiděleny BZK (bezzákluzový kanon) forum.valka.cz/viewtopic.php/t/12584/start/-1

-          zajímavost! Divize začala v roce 1960 přezbrojovat na samopaly vz. 58, ale nejvíc s tímto byli nespokojení příslušníci 1. průzkumného praporu, protože do této doby používali také kořistní samopaly Beretta !!

-          v r. 1961 se 1. průzkumný prapor reorganizoval na 1. průzkumnou rotu Bělocerkevský národního hrdiny Julia Fučíka (VÚ 3288) posádka Rakovník;

           1x Tanková četa (3 tanky T-54A)

           2x četa obrněných transportérů OT 810

 paravýcvik probíhal v Luštěnicích

-          v březnu 1962 cvičení „VÍTR“  níže fotografie 1. pzpr tohoto cvičení. Sice byli už jen rota a dále se někde uvádí pzpr – průzkumný prapor. Za toto cvičení udělen velitelem divize titul Vzorná rota!

 

   v únoru 1964 se účastní jednotky 1. tankové divize natáčení filmu „Hvězda zvaná     pelyněk“ o Rumburské vzpouře. Takže vojáci z jednotky, která byla potomkem LIR 8 si zahráli vojáky LIR 7

-          velitel průzkumné roty kpt. František Němec si zahrál c. k.nadporučíka. Každý den jim bylo vyplaceno „komparsné“ 50 Kč, většinou bylo „uloženo“ ve vinárně „Krym“. Tehdy to byl slušný peníz, téměř celé služné vojáků základní služby…….toliko z knihy "Historie 1. tankové divize" ;

-          v září 1966 - 1. průzkumná rota Bělocerkevská „národnío hrdiny Julia Fučíka“ opět přeorganizována na prapor 1. Bělocerkevský průzkumný prapor národního hrdiny Julia Fučíka, posádka Rakovník (VÚ 3288);

      1 x tanková rota (T-54A)

1 x průzkumná rota

1 x rota radiového průzkumu

1 x rota hloubkového průzkumu

-          7. ledna 1967 - 1. průzkumný prapor převzal bojovou zástavu!!

-          1. září 1969 - 1. Bělocerkevský průzkumný prapor národního hrdiny Julia Fučíka (VÚ 3288) přemístěn do Podbořan

-         v r. 1974 funguje sestaven takto:

                     2 x průzkumná rota (7 ks BVP 1a 2 ks OT 65R)

                        1 x rota hloubkového průzkumu (5 ks OT 65)

                        roty radiového a radiotechnického průzkumu (odposlech státní hranice)

-          10. září 1981 - 1. průzkumný prapor vyhodnocen jako nejlepší útvar tankové divize!

 

-          v r. 1990 1. ledna byla rota hloubkového průzkumu nasazena proti vzpouře vězňů ve věznici Vinařice!!

           Po podvodu zvaném "sametová revoluce" se po roce 1989 ruší pravidelná cvičení vojáků v záloze po 120 letech jsou zálohy "rezervisté" v českých zemích opět jen na papíře (později, ale na jiném principu vznikají aktivní zálohy).

-          1. července 1994 zrušena 1. Tanková divize Slaný – transformována na 1. mechanizovanou brigádu a u této brigády se již v sestavě průzkumný prapor nenacházel.

-          1. července 1994 zrušeno torzo 1. průzkumného praporu Podbořany bez náhrady

-          Od roku 1994 – 2000 byl průzkumný prapor veden jen papírově MOBILIZAČNĚ – materiál uložen v NZtu

 

-          V roce 2000 byl nakonec i papírový (virtuální)  mobilizační  1. průzkumný prapor Podbořany (VÚ 3288) zrušen kasárna  zbourána 2011  KONEC!!

 

-   V roce 2004 se ruší po 136 letech základní vojenská služba v českých zemích www.army.cz/  a to už je definitivní konec.......


Nepřihlášený