RANGLISTEN K. K. LANDWEHR 1916 (jmenný seznam důstojníků LIR 8 Prag)

RANGLISTEN K. K. LANDWEHR 1916 (LIR Nr. 8 Prag)

(ABGESCHLOSSEN MIT PERSONALVERORDNUNGSBLATT NR: 44-1916)
WIEN 1916 (AUS DER k. K: HOF= UND STAATSDRUCKEREI)

 

Na odkazu níže se vám načte tabulka všech důstojníků a důstojnických čekatelů u zeměbraneckého pluku č. 8 Praha za rok 1916. Tento dokument byl vydáván pravidelně pro služební účely. V tomto případě začátkem roku 1916. Ještě máme k dispozici rok 1917 a 1918. Jiné údaje tato tabulka bohužel neobsahuje. Pouze datum zařazení v hodnosti  k regimentu, vojenská vyznamenání a medaile.

    Naleznete zde i jména důstojníků po nichž vlastníme pozůstalost (nebo část pozůstalosti). Jako například Oblt. Karl von FREYBURGA, Lt. Jana ŠINDELÁŘE, Lt. Emanuela FRIŠE a Lt. Jana STADLERA (sekce "Album Sch.R. Nr. 8, Itálie) - tyto materiály také naleznete na našich stránkách současného tradičního c. k. zeměbraneckého pluku č. 8 Praha.

 

 

RANGLISTEN K. K. LANDWEHR 1917 (LIR Nr. 8 Prag)

(ABGESCHLOSSEN MIT PERSONALVERORDNUNGSBLATT NR: 180-1916)
WIEN 1917 (AUS DER k. K: HOF= UND STAATSDRUCKEREI)

 

Na odkazu níže se vám načte tabulka všech důstojníků a důstojnických čekatelů u zeměbraneckého pluku č. 8 Praha. za rok 1917. Tento dokument byl vydáván pravidelně jako přehled pro služební účely. V tomto případě koncem roku 1916. Jiné údaje tato tabulka bohužel neobsahuje. Pouze datum (udělení hodnosti) zařazení k regimentu, vojenská vyznamenání a medaile.

    Naleznete zde i jména důstojníků po nichž vlastníme pozůstalost (nebo část pozůstalosti). Jako například Oblt. Karl von FREYBURGA, Lt. Jana ŠINDELÁŘE, Lt. Emanuela FRIŠE a Lt. Jana STADLERA (sekce "Album Sch.R. Nr. 8, Itálie) - tyto materiály také naleznete na našich stránkách současného tradičního c. k. zeměbraneckého pluku č. 8 Praha.

 

 

RANGLISTEN K. K. LANDWEHR 1918 (LIR Nr. 8 Prag)

(ABGESCHLOSSEN MIT PERSONALVERORDNUNGSBLATT NR: 204-1917)

TEILWEISE BIS PERSONALVERORDNUNGSBLATT NR 50  VON 1918 BERICHTIGT

WIEN 1918 (AUS DER k. K: HOF= UND STAATSDRUCKEREI)

 

Na odkazu níže se vám načte tabulka všech důstojníků a důstojnických čekatelů u zeměbraneckého pluku č. 8 Praha za rok 1918. Tento dokument byl vydáván pravidelně jako přehled pro služební účely. V tomto případě někdy v polovině roku 1918. Jiné údaje tato tabulka bohužel neobsahuje. Pouze datum (udělení hodnosti) zařazení k regimentu, vojenská vyznamenání a medaile.

 

 

 

Zde možno kliknout na odkazy jako vysvětlivky k vyznaménáním a medalilím, které byly ve výše uvedených tabulkách.

 

Vojenská záslužná medaile - Militär-Verdienstmedaille, známá také jako Signum Laudis:

odkaz

 

Jubiläumserinnerungsmedaille:

odkaz

 

Vojenský jubilejní kříž - Militär-Jubiläumskreuz:

odkaz

 

Řád železné koruny - Österreichisch-Kaiserlicher Orden der Eisernen Krone:

odkaz

 

Vojenský záslužný kříž - Militär-Verdienst-Kreuz:

odkaz

 

Vojenský služební odznak - Militärdienstzeichen:

odkaz

 

Medaile za statečnost - Tapferkeitsmedaille:

odkaz

 

 


Nepřihlášený