LIR Nr. 30 Vysoké Mýto (Hohenmauth)

 

Zeměbranecký pěší pluk č. 30 Vysoké Mýto (LIR 30)

K.K. Landwehr-Infanterieregiment Hohenmauth Nr.30
(vytvořený v roce 1898)

Fotogalerie zde

 

Organizace zeměbraneckého pěšího pluku č. 30 v roce 1914:

Štáb pluku: Vysoké Mýto
1. prapor: Vysoké Mýto
2. prapor: Vysoké Mýto
3. prapor: Vysoké Mýto
Náhradní prapor: Vysoké Mýto
nadřízený stupeň velení: 51. zeměbranecká pěší brigáda 26. zeměbranecké pěší divise (IX. armádní sbor)

Stav pluku v srpnu 1914:
velitel - Oberst Rudolf Kasel
národnostní složení: 68% Česi, 28% Němci, 4% ostatní
doplňovací obvod: Hohenmauth (Vysoké Mýto) a Königgratz (Hradec Králové)

     Mezi další jednotky zeměbrany působící ve Vysokém Mýtě lze zařadit polní prapor č. III zeměbraneckého pěšího pluku č. 12, který zde působil v letech 1894 až 1898. Dále doplňovací okresní velitelství (1883-1918), zeměbranecké doplňovací okresní velitelství (1898-1918) a domobranecké doplňovací okresní velitelství (1898-1918). V rámci reorganizací a přesunů mezi vyššími vojenskými celky přibylo do Vysokého Mýta v roce 1908 velitelství 51. zeměbranecké pěší brigády (do r. 1914) a od července roku 1913 začala plně fungovat zeměbranecká nemocnice (do r. 1918).


 

Nepřihlášený