Z pohoří, z nichž čpí prach,

z mlh, co jsou v nás,

do nížin zrození

sestoupit je čas.

Až dveře otevřu

doma na stráni,

pak nebudu už vám

bratrem ve zbrani.

 

Jak přežít ohněm křest

a bitvy žár,

do ještě horších jít

skrz hrůzu a zmar?

Vím, mohlo být i hůř,

zůstat na to sám.

Mí bratři ve zbrani,

dík, že vás tu mám.

 

Tak mnoho sluncí je.

Světů je ještě víc.

V našem se bojuje.

V něm jdeme smrti vstříc.

 

Jde slunce do pekel

a měsíc má hlad.

Než sáhne po nás smrt,

chci sbohem ti dát.

Otázku ze dlaní

čte měsíční svit.

Proč s bratry ve zbrani

se musíme dál bít.

 

Z pekla první světové války se nevrátilo asi 130 000 Českých vojáků, kteří nikdy nezradili přísahu, Císaře a Vlast!

Úderné prapory (zeměbrany)

 

Úderné prapory střeleckých (zeměbraneckých, domobraneckých) divizí

 

    Tak jako u ostatních pluků řadové C. K. pěchoty vznikaly úderné prapory, i u střeleckých (zeměbraneckých) divizí vznikly tyto speciální jednotky, kterými prošly stovky Českých vojáků.

    Čeští příslušníci zeměbraneckých (střeleckých) úderných praporů byli rovnocennými partery ostatním podobným útvarům v Rakouské i Německé armádě. Bohužel toto se ideologové první republiky a později bolševického Československa snažili vymazat z paměti národa Českého!

   

     Na fotografii níže je vidět odznak příslušníka úderného praporu 106. domobranecké divize ( v sestavě této divize byl například 25. domobranecký pluk Kroměříž, který skončil válku na západní frontě ) a odznak příslušníka  úderného praporu 21. zeměbranecké  divize ( ve které působil také pražský 8. zeměbranecký pluk ).

    Jedná se o originály ze sbírky současného příslušníka 8. zeměbraneckého praporu (přední a zadní strana odznaku)


Nepřihlášený