LIR Nr. 29 České Budějovice (Budweis)

 

Zeměbranecký pěší pluk č. 29 (LIR 29)

K.K. Landwehr-Infanterieregiment Budweis Nr.29
(vytvořený v roce 1899)


Fotogalerie zde

 

     Zeměbranecký pěší pluk České Budějovice č. 29 byl zformován v roce 1899 na základě dosavadního 4. polního praporu zeměbraneckého pěšího pluku č. 7 Plzeň, 4. polního praporu zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 Praha a nově zformovaného 1. polního praporu zeměbraneckého pěšího pluku č. 29. Velitelství pluku, 1. polní prapor a 2. polní prapor se nacházely v Českých Budějovicích, 3. polní prapor se nacházel v Jindřichově Hradci.

     Doplňovací okresy Písek, Jindřichův Hradec a České Budějovice. Do první světové války pluk odešel jako součást plzeňské 19. pěší divize. V Českých Budějovicích zůstal pouze náhradní prapor, který odesílal doplňky k pluku do pole.
Organizace zeměbraneckého pěšího pluku č. 29 v roce 1914:

Štáb pluku: České Budějovice
1. prapor: České Budějovice
2. prapor: České Budějovice
3. prapor: Jindřichův Hradec
Náhradní prapor: České Budějovice
nadřízené stupně velení 42. zeměbranecká pěší brigáda 21. zeměbranecké pěší divise (VIII. armádní sbor)

Stav pluku v srpnu 1914:
velitel - Oberst Johann Wurja
národnostní složení: 54% Němci, 45% Česi, 1% ostatní
doplňovací obvod: Budweis a Pisek
Zařazení pluku v srpnu 1914:
LIR 29 v sestavě 37. pěší brigády 19. pěší divize (XVII. armádní sbor) – pluk určený pro frontu v Haliči proti Rusku

 
     V roce 1917 byl přejmenován na střelecký pluk č. 29 (Schützenregiment Nr. 29). Střelecký pluk č. 29 v říjnu 1920 sloučen s 1. střeleckým plukem „Mistra Jana Husi“ čs. legií z Ruska a pěším plukem 91 v nový pěší pluk 1 „Mistra Jana Husi“.

 

Nepřihlášený