Pohledy - pošta rok 1917

    Dne 21. 3. 1917 byly všechny c. k. zeměbranecké pluky přejmenované na střelecké pluky  (K. K. Schützenregiment). Třetí válečný rok 8. střeleckého (dříve zeměbraneckého) pluku Praha. Od června 1917 pluk nasazen do bojů na Italské frontě (11. bitva na Soči). Velitelem pluku do 22. 3. 1917 byl Oberst (plk) Wilhelm PULZ po té přebral velení Oberst (plk.) Jakub ZDEŇEK (dřívější velitel I. praporu) a 25. 10. 1917 přebírá velení pplk. Karel Staral. Velitelem náhradního praporu v Salzburgu ustanoven 8. 3. 1917 plk. Opletal.

Polní kurát DrTh. Skácel onemocněl a byl v poli nahrazel DrTh. Vránou

Polní pošta č. 66, později č. 144 (Feldpost Nr. 144) a poté 

polní pošta č. 439 (Feldpost Nr. 439)


Nepřihlášený