LIR Nr. 9 Litoměřice (Leitmeritz)

 

     Většina těchto materiálů o c. k. zeměbraneckém pluku č. 9 Litoměřice je z archivu pana Hynka Domalípa. Pan Hynek Domalíp je zapisovatelem spolku c. k. vysloužilců Koruny České Maršála Radeckého. Děkujeme za možnost uveřejnění.

 
 

Zeměbranecký pěší pluk č. 9 Litoměřice (LIR 9)

K.K. Landwehr-Infanterieregiment Leitmeritz Nr.9
(vytvořený v roce 1889)

Organizace zeměbraneckého pěšího pluku č. 9 v roce 1914:

Štáb pluku: Litoměřice
1. prapor: Litoměřice
2. prapor: Litoměřice
3. prapor: Chomutov
Náhradní prapor: Litoměřice
nadřízený stupeň velení: 52. zeměbranecká pěší brigáda 26. zeměbranecká pěší divise (IX. armádní sbor)

Stav pluku v srpnu 1914:
velitel - Oberst Josef Ritter Reyl-Hanisch von Greiffenthal
národnostní složení: 86%  Němci, 14% ostatní
doplňovací obvod: Leitmeritz (Litoměřice) a Komotau (vChomutov)


 

Nepřihlášený