Osobnosti pluku

brigádní generál Josef SLUNSKÝ

* 6. 10. 1877 Lohovec (Morava)

†  31. 7. 1934 Bratislava (Slovensko)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 1900 - 11. 1900 jednoroční dobrovolník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
11. 1900 - 05. 1901 vojenské studium,  Praha
05. 1901 - 10. 1904 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha
10. 1904 - 07. 1905 vojenské studium, Wien
07. 1905 - 10. 1906 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha

forum.valka.cz/topic/view/110491/Slunsky-Josef

 

generál MUDR. Bohumír JORDÁN

* 1865

Obrazek

absolvent lékařské fakulty vídeňské university
XI. 1890 – aktivován a zařazen ke Garnizon-Hospital Nr. 11
II. 1891 - Garnizon-Hospital Nr. 12
VIII. 1891 - lékař pěšího pluku č. 91
X. 1894 – praporní lékař pěšího pluku č. 92
IX. 1900 – hlavní lékař zeměbraneckého pěšího pluku č. 8
IV. 1907 – lékař Zeměbraneckého velitelství v Praze
VII. 1912 – přednosta zdr. sl. 21. zeměbranecké pěší divise
1914 - přednosta zdr. sl. divize na srbské a ruské frontě
VIII. 1915 – velitel Rainer-Landwehr-Hospital ve Vídni

XI. 1918 – vstoupil do čs. branné moci, lékař Likvidační komise ve Vídni
1919 – přednosta zdr. sl. Vojenského inspektorátu Praha, přednosta zdr. sl. 7. stř. div.
XII. 1921 – jmenován generálem
V. 1925 – pensionován
+ 1946 (dle Encyklopedie Branné moci RČS)
1955 (dle nápisu na hrobě)

 

generál Jakub ZDENĚK

* 14. 7. 1865 (Vlásenice okres Tábor)

05. 1912 - 10. 1914 velitel praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, Praha a balkánské válčiště
10. 1914 - 11. 1914 velitel praporu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 28, balkánské válčiště
11. 1914 - 03. 1915 nemocniční ošetřování
03. 1915 - 05. 1915 velitel Zeměbraneckého pěšího pluku č. 6, východoevropské válčiště
05. 1915 - 09. 1915 velitel Zeměbraneckého pěšího pluku č. 7, východoevropské válčiště
09. 1915 - 06. 1916 nemocniční ošetřování
06. 1916 - 03. 1917 velitel náhradního praporu (Salzburg) Střeleckého pluku č. 8, Praha
03. 1917 - 09. 1917 velitel Střeleckého pluku č. 8, italské válčiště
09. 1917- 11. 1917 zatímní velitel Střelecké brigády č. 42

více podrobností na fórum "válka" 

forum.valka.cz/viewtopic.php/t/60652

 

armádní generál Josef VOTRUBA

* 8. 11. 1879

7. 10. 1959

forum.valka.cz/topic/view/24246/Votruba-Josef

    V roce 1899 absolvoval kadetku ve Vídni. Po vyřazení u c. a k. zeměbraneckého pluku 8 v Praze, od února 1904 u c. a k. zeměbraneckého pluku 25 v Kroměříži. 1905–1907 frekventant Válečné školy ve Vídni. V letech 1908–1913 byl ve štábu 46. zeměbranecké divize v Krakově. Od března 1913 u  Vrchního velitelství zeměbrany ve Vídni. Po vypuknutí války zařazen v operačním oddělení 1. armády, od března 1915 ve štábu 12. divize. 1915–1918 příslušník 58. pěší divize (přednosta operačního oddělení, od října 1916 náčelník štábu). Od září 1918 u Ministerstva války ve Vídni. V roce 1919 se zúčastnil bojů na Slovensku jako náčelník štábu 2. divize. 1920 náčelník štábu 11. divize v Košicích, od června 1920 náčelník štábu 3. divize v Litoměřicích. V letech 1923–1924 velitel pěšího pluku 30 ve Vysokém Mýtě, 1924–1926 velitel 8. pěší brigády tamtéž. 1927–1929 velitel 2. horské brigády ve Spišské  Nové Vsi. 1929–1931 u MNO – hlavního štábu (I. zástupce náčelníka hlavního štábu). Od září 1931 velitel 10. divize v Banské Bystrici. Od března 1935  zemský vojenský velitel v Bratislavě. Za branné pohotovosti státu velel III., později IV. armádě. V lednu 1939 odešel do výslužby. Po vzniku  samostatného Slovenska žil v Praze. V důsledku těžké choroby oslepl a byly mu amputovány obě nohy.

 

armádní generál Karel KLAPÁLEK

* 26.5. 1893 v Novém městě nad Metují
† 18.11. 1984

 

Karel Klapálek se narodil v rodině prostého železničáře. Když mu bylo 8 let, otec zemřel a veškerá starost o rodinu.Žil v bídě a nouzi. Obecnou školu vychodil v Kralupech nad Vltavou. Poté absolvoval pražskou reálku na Strossmayerově náměstí, kde maturoval v roce 1911. Po vypuknutí první světové války v VI. 1915 - presentován jako jednoroční dobrovolník u zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, odeslán na ruskou frontu, s nímž odjel do Haliče na ruskou frontu. 23.9.1915 byl u Lucku Rusy zajat.

V Československé republice pokračoval ve vojenské službě jako důstojník z povolání a pomáhal budovat armádu nově vzniklého státu. Sloužil v Plzni, Praze, Michalovicích, Užhorodě (tam se seznámil se svou budoucí ženou), potom v Milovicích a následně působil na Vojenské akademii v Hranicích.

Po vzniku protektorátu vedl českobudějovickou pobočku Obrany národa, po jejím rozbití v květnu 1940 uprchl do zahraničí. Bojoval v řadách britských vojsk v Africe (mimo jiné jako velitel s hodností podplukovníka 11.východního československého praporu při obraně Tobruku). Pod jeho velením, kdy padlo mnoho českých vojáků, se podařilo Tobrúk ubránit. Po skončení bojů v severní Africe odchází Klapálek do Anglie, kde působil u československé pěší brigády. Pak se dobrovolně přihlásil v roce 1944 k československé jednotce působící v tehdejším SSSR. Účastnil se s 1.čs.armádním sborem karpatsko-dukelské operace. Nejprve byl velitelem 3.brigády, v dubnu 1945 byl pak jmenován velitelem celého 1. československého armádního sboru v SSSR. Ten pod jeho velením svedl bitvu o Břest. V letech 1945–1950 vojenský velitel v Praze, poté jako politicky nespolehlivý propuštěn z armády, odsouzen ve vykonstruovaném procesu a vězněn.

Později byl rehabilitován a 24. května 1968 dostal státní vyznamenání Hrdina ČSSR. Vydal knihu vzpomínek Ozvěny bojů.

 

brigádní generál Ing. Bohumil RYTÍŘ

*29.4.1889

†12.4.1955

jednoroční dobrovolník 8. zeměbraneckého pluku Praha Korporal Bohumil RYTÍŘ (1912)

 

Jako jednoroční dobrovolník narukoval 1. října 1911 k c. k. zeměbraneckému pluku č. 8 Praha. Absolvoval školu důstojníků v záloze a dále sloužil jako velitel čety. Od 1. ledna 1913 byl povýšen na důstojnického čekatele. Po vyhlášení mobilisace nastoupil dne 28. července u LIR 8 Praha. Od 22. září bojoval na srbské frontě. Od 15. prosince 1914 byl převelen na ruskou frontu. Dne 1. února byl povýšen do hodnosto poručíka. Jakovelitel roty již 20. března 1915 padl do ruského zajetí.

Brigádní generál Bohumil RYTÍŘ při proslovu 28. října 1945 v Plzni.

(z knihy "Československá gemeralita")

 


brigádní generál Josef PALACKÝ

* 13.6.1888

† 10.8.1938

    Nejvýznamnějšího postavení dosáhl po válce Josef Palacký, naposledy brigádní generál, velitel 13. pěší divize v Kolíně. Narodil se 13.6.1888 v zemědělské rodině "u Lišků", vystudoval plzeňskou reálku a stal se berním úředníkem.

    Vojenský kabát oblékl poprvé v r. 1909, absolvoval školu pro záložní důstojníky a do zálohy odešel jako kadet - aspirant. A zakrátko do jeho osudů zasáhla 1. svět. válka. Musel narukovat hned po červencové mobilizaci 1914 a poslán byl na srbskou frontu, v r. 1915 byl jako poručík převelen na ruskou frontu, kde byl velitelem 2. setniny 8. zeměbraneckého pluku. Do ruského zajetí upadl v den svých 28. narozenin.

(prosinec 1915 - červen 1916 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8, východoevropské válčiště)

 

brigádní generál Ing. Jaroslav UNTERMÜLLER

* 24. května 1889

padl květen 1945

 
 

forum.valka.cz/viewtopic.php/t/108459/start/-1

    Narozen 24. května 1889 v Praze. V letech 1901 až 1908 absolvoval Státní reálku v Praze. V říjnu 1908 zahájil studium na Českém vysokém učení technickém v Praze, v červnu 1913 studium přerušil kvůli nástupu služby u c. k. zeměbraneckého pluku 8, kde absolvoval školu jednoročních dobrovolníků. Po vypuknutí války byl v hodnosti kadeta odeslán jako velitel čety na srbskou frontu, kde byl v říjnu 1914 raněn. Po vyléčení byl od ledna 1915 velitelem technické čety u náhradního praporu v Salzburgu, v červnu byl odeslán na ruskou frontu, kde byl v srpnu 1915 zajat.

 

plk.gšt. Emanuel MORAVEC

 * 17.4.1893 v Praze

  5.5.1945 (sebevražda)

 

 

    Emanuel Moravec se narodil 17. 4. 1893 v Praze v rodině obchodníka Jana Petra Moravce a jeho ženy Malvíny. Po složení maturitní zkoušky na Vyšší průmyslové škole, nastoupil jako technický úředník u firmy R.Mašek a spol. v Praze.

    Po spáchání atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este, je 28. 7. 1914 odveden do rakousko-uherské armády, kde nastoupil službu u zeměbraneckého pluku č. 8 jako jednoroční dobrovolník v Salzburgu. Už jako kadet-aspirant je Moravec odvelen na východní frontu, kde jeho jednotka zaujímá pozice na východním Slovensku.
21. 3. 1915 Moravec padl do ruského zajetí.

 

divizní generál in memoriam František BLÁHA 

* 26.02.1886 Poděbrady
 21.05.1945 Terezín  

  

01.10.1907 - nastoupil službu jednoročního dobrovoníka u domobraneckého pluku č. 8 v Praze, tamtéž absolvoval školu jednoročních dobrovolníků
23.11.1914 - ruská fronta v domobraneckém pluku č. 12,
29.11.1914 - padl do ruského zajetí
júl 1921 - spravodajský oddiel hlavného štábu,
október 1922 - peší pluk 22 v Chuste na Podkarpatskej Rusy, následne absolvoval ekvitačnú školu,
marec 1923 - veliteľ prvého práporu pluku,
september 1923 - zástupca veliteľa pluku,
december 1923 - veliteľ pešieho pluku 45,
november 1932 - veliteľ 21. pešej brigády v Košiciach,
1933 - veliteľ Veliteľskej školy v Prahe,
jar 1935 - veliteľ 7. pešej brigády v Jozefove,
01.01.1938 - zástupca veliteľa 4. pešej divízie,
21.09. - 15.10.1938 - veliteľ 4. pešej divízie,
za okupácie činný v Obrane národa,
jún 1944 - veliteľ Obrany národa,
17.11.1944 - zatknutý Gestapom,
21.05.1945 - podľahol týfusovej epidémií v Malej pevnosti v Terezíne,
1946 - povýšený in memoriam na divízneho generála,

 

brig. generál in memoriam Alois PAĎOUK

* 1. 3. 1892 Praha

† 4. 12. 1942 Drážďany, Německo

- 28. 7. 1914 nastoupil jako jednoroční dobrovolník u c. k. zeměbraneckého pluku č. 8 Praha

- 23. 5. 1915 zajat na ruské frontě  (v zajetí do 28. 10. 1917)

- 15. 6. 1920 návrat do vlasti z ruských legií

- v tomto mezidobí byl důstojníkem z povolání u dělostřelectva československé armády

- 5. 3. 1940 zatčen gestapem

- 4. 12. 1942 popraven v Drážďanech

 

brig. generál in memoriam František POHUNEK

* 17. 2. 1896 Praha

1. 10. 1941 Praha

- 15. 4. 1915 prezentován jako jednoroční dobrovolník u c. k. zeměbraneckého pluku č. 8 Praha

- do 28. 9. 1915 velitel čety náhradního praporu v Salzburgu v hodnosti Kadet

- 9. 11. 1915 padl do ruského zajetí (v zajetí do 1. 8. 1917)

- návrat do vlasti 14. 1. 1919

- v mezidobí důstojníkem z povolání československé armády

- 7. 8. 1941 zatčen gestapem

- 1. 10. 1941 popraven v Praze na Pankráci

 

generálmajor Karel STŘELKA

* 23. 9. 1896 Praha, Vršovice

1. 1. 1964 Praha

- 16. 3. 1915 odveden k c. k. zeměbraneckému pluku č. 8 Praha

- 14. 11. 1915 zajat na ruské frontě

- do vlasti se vrátil v červnu 1920

- následně důstojníkem z povolání československé armády

- v období II. sv. války důstojníkem čs. armásy, bojoval v Libanonu, Sýrii i v obleženém Tobruku a v SSSR

 

plukovník MUDr. Emil ZUCKERKANDEL

* 25. 4. 1882

† 14. 10. 1944 (Osvětim)

- 1907 škola jednoročních dobrovolníků c. k. zeměbranecký pluk č. 8 Praha

- 1908 c. k. 24. zeměbranecký pluk Vídeň

- 1913 šéflékař c. k. 13 zeměbraneckého pluku Olomouc

- 1918 velitel c. k. zeměbranecké nemocnice v Těšíně

- 1935 velietl divizní nemocnice č. 7 Olomouc

 

Dne 6. 6. 2013 bylo žehnáno bojovému praporu 6. polní nemocnice AČR, která nese historický název 6. polní nemocnice MUDr. Emila ZUCKERKANDLA

 

Reservekadettaspirant  JUDr. Jaromír JIRÁSEK

                ( syn spisovatele Aloise Jiráska )

 

    

 


Nepřihlášený