fotografie rok 1898

Landwehr - Infanterie - Regiment Prag Nr. 8.

Velitelem pluku byl Oberst (plk.) Franz HOFFMANN.

Štáb, I. a II. prapor byl posádkou v Praze,

III. prapor v Benešově a IV. prapor byl posádkou v Jindřichově Hradci.


Nepřihlášený