Feldgendarmerie

Feldgendarmerie LIR Nr. 8

_______________________________________________________________

velitel polního četnictva  8. zeměbraneckého pluku

 Feldwebel Martin UHER

 

Gefreiter Viktor JANOUŠEK - LEHRFAHRER

polní četnictvo 8. zeměbraneckého pluku

Gendar  Martin CHYBA

polní četnictvo 8. zeměbraneckého pluku

Gendar Jirka OTRADOVEC

polní četnictvo 8. zeměbraneckého pluku (určen pro III. prapor)


Nepřihlášený