Feldgendarmerie

Feldgendarmerie LIR Nr. 8

_______________________________________________________________

velitel polního četnictva  8. zeměbraneckého pluku

 Feldwebel Martin UHER

 

Korporal Viktor JANOUŠEK

dočasně ustanoven velitelem III. praporu

 

Gendar Viktor II. ODSTRČIL

polní četnictvo 8. zeměbraneckého pluku

 

Gendar  Martin CHYBA

polní četnictvo 8. zeměbraneckého pluku

Gendar Jirka OTRADOVEC

polní četnictvo 8. zeměbraneckého pluku (určen pro III. prapor)


Nepřihlášený