Feldgendarmerie

Feldgendarmerie LIR Nr. 8

_______________________________________________________________

velitel polního četnictva  8. zeměbraneckého pluku

 Feldwebel Martin UHER

 

Korporal Viktor JANOUŠEK

dočasně ustanoven velitelem III. praporu

Gendar  Martin CHYBA

polní četnictvo 8. zeměbraneckého pluku

Gendar Jirka OTRADOVEC

polní četnictvo 8. zeměbraneckého pluku (určen pro III. prapor)


Nepřihlášený