Hřbitovy zajateckých táborů na ostrově Asinara - Itálie

Hřbitovy zajateckých táborů na ostrově Asinara - Itálie

 
    Níže klikněte na tabulku, která obsahuje seznam zemřelých vojáků LIR Nr. 8 a Lstr Nr. 8 Praha v zajateckých táborech na otrově Asinara - Itálie. Tento seznam není pochopitelně kompletní, ale obsahuje jen jména vojáků, která se nám podařila zjistit.
 
    Po porážce Srbska a vstupu Itálie do války byli zajatí vojáci rakousko - uherské armády přemisťováni za velice dramatických a drastických podmínek do zajateckých táborů v Itálii.
    V těchto koncentračních - zajateckých táborech mnoho vojáků podlehlo různým epidemiím, nemocem jako např tyfus, celkovému vyčerpání a dalším nástrahám. Ti kteří odmítli vstoupit do ČS legií museli toto často velice tvrdé zacházení vydržet až do konce války i několik let. Velké množství vojáků se vracelo do nově vzniklého československého státu až po mnoha měsících po skončení velké války.
 

Nepřihlášený