Fotoarchív 2013

 

PRASOVRAŽDA

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

JENŠTEJN

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

NAROZENYNY NAŠEHO VELITELE

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

FELDZUF SRBSKO

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

KARPATY - VÝRAVA

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

BRANDÝS NAD LABEM

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

SVĚCENÍ PRAPORŮ

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

ČESKÝ RUDOLEC

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

LIR2 LINZ

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

MLADĚJOV

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

POMNÍČEK ŠLUKNOV

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

"Marschregiment Krumlov" probíhal ve dnech  10. 9. - 15. 9. 2013. Jednotky se přesunovaly z Rakouského Gmundenu do Českého Krumlova.Tato akce byla součástí zemské výstavy a při této příležitosti byl v klášteře Vyšší Brod vystaven velice vzácný Závišův kříž. který se stal zároveň námětem pamětní medaile udělované všem příslušníkům zúčastněných jednotek. Náš regiment se této události účastnil jako pěší podpora c. k. jezdectva ve dnech 10. - 11. 9 a 14. - 15. 9. V této sekci naleznete fotografie z obou částí.
 

MARSCHREGIMENT KRUMLOV

Odkaz na fotoarchív

    Závišův kříž je nejvzácnějším kusem vyšebrodského klášterního pokladu. Praví se o něm, že ho dostal Záviš z Falkenštejna z bývalého pokladu uherských králů při své druhé svatbě se sestrou Ladislava Uherského. Je to dvouramenný bizantský kříž 70 cm vysoký a 28 cm široký. Původní kříž byl vysoký 445 milimetrů. Hořejší příčné břevno má 235 mm a dolní 280 mm. Všechna ramena jsou na koncích rozvinuta v trojlistou francouzskou lilii. „Skvělá nádhera této památky vrcholí v soustavě drahokamů a obrovských perel, rozložených ve skupinách na koncích i po celé délce břeven tak, že jejich velikost a barevná souhra odpovídají požadavkům symetrie“. Později byla připojena soška Krista a noha.

    Původní kříž je poset 44 drahokamy a 166 perlami - Antonín Cechner uvádí, že perel je 174. Zhotoven je ze stříbra, na němž jsou položeny lístky arabského zlata. Devět emailových medailonů kryje relikvie. Na každém medailonu je zobrazeno poprsí světce, jehož jméno je řecky připsáno: Georgius, Georgcos, Paulus, Thomas, Theologus, Petrus, Ionnes, Demetrius a Athanasius. Karel Chytil uvádí, že „jednotlivá břevna i jejich průsečíky nesou celkem 11 emailů byzantského původu ze století asi 10 až 13“. Přední i zadní strana se od sebe liší stylem zpracování. Kříž patří jak hodnotou užitých materiálů, tak úrovní uměleckého zpracování k nejpřednějším památkám svého druhu v České republice. Dodatečně přidělaná stříbrná pozlacená noha o průměru 28 cm je zdobená 39 drahokamy a 31 vltavskými perlami.

    Roku 1810, kdy se stát ocitl ve finanční tísni, „musel klášter zlatou sošku Kristovu s kříže snít a odvésti ji do mincovny, aby se z ní nadělalo něco dukátů“. Odevzdat museli i původní podstavec kříže. Teprve v polovině 19. století dostal Závišův kříž dnešní stříbrnou pozlacenou neorokokovou nohu s drahokamy a vltavskými perlami. Podle zprávy „Kroniky rožmberské“ Jakuba Novohradského a Mikovce kříž věnoval klášteru sám Záviš. „Závišův kříž býval nošen v čele procesí na žerdi ve Vyšším Brodě i v Krumlově, neboť obsahoval dřevo pravého Kristova kříže“. Vosel podotýká, že tento Závišův kříž věnoval klášteru roku 1412 Jindřich III. z Rožmberka, což je pravděpodobnější. Když byl veškerý majetek kláštera 14. října 1949 zestátněn, stal se překrásně zdobený kříž Záviše z Falkenštejna součástí chrámového pokladu katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Po listopadu 1989 a návratu cisterciáckých mnichů do svého kláštera ve Vyšším Brodě se s nimi vrací i Závišův kříž.

___________________________________________________________________

SVĚCENÍ PRAPORU STRAŠECÍ

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

TŘEMOŠNÁ

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

     Dne 11. 11. 2013 jsme ke "Dni válečných veteránů" navštívili pomníčky hrdinů první světové války na Olšanských hřbitovech a na Karlově náměstí. Celé odpoledne jsme zakončili posezením a dobrou večeří v restauraci V Podskalí....
 

DEN VETERÁNŮ

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

RADECKÝ, LAPIDÁRIUM HOLEŠOVICE

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

NIMĚŘICE

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________

VÁNOČNÍ POSEZENÍ LIR8

Odkaz na fotoarchív

___________________________________________________________________


Nepřihlášený