Pohledy - pošta rok 1916

Zeměbranecký (Střelecký) pluk č. 8, válečný rok 1916

     Pluk byl po celý rok nasazen na východní frontě v Rusku. Velitelem byl do konce ledna Oberst (plk.) Julius BIBOROSCH a po té převzal velení regimentu Oberst (plk.) Wilhelm PULZ. Polní pošta č. 66 (Feldpost Nr. 66) koncem roku  polní pošta č. 144 (Feldpost nr. 144)


Nepřihlášený