Rybno - Halič (dnes Rybne - Ukrajina)

Rybno - Halič (dnes Rybne - Ukrajina)

Vojenský hřbitov Rybno v Haliči v Rakousku - Uhersku (dnes Rybne na Ukrajině) se nalézá nedaleko města Ivano - Frankvivsk (do roku 1962 Stanislaviv, Stanislav).

www.mapy.cz/Rybne

Zde se v letech 1916 - 1917 nalézala divizní nemocnice č. 21 (někdy také, hlavně v letech 1914 - 1915 uváděna jako Divizní zdravotnické oddělení č. 21, Divizní sanitní kolona č. 21, nebo Divizní zdravotnický ústav č. 21)a u této se nacházel vojenský hřbitov pro zemřelé vojáky hospitalizované v tomto zařízení.

Níže kliněte na tabulku, která obsahuje (bohužel neúplný)seznam zemřelých vojáků LIR Nr. 8 Praha.

Divizní nemocnice č. 21.xls

Tento seznam obsahuje také další vojáky LIR Nr. 8, kteří nejsou pochováni u obce Rybne na Ukrajině, ale v rámci Divizní nem. č. 21 i na jiných místech v průběhu Velké války.

 

 

Nepřihlášený