Pohledy - pošta rok 1915

     Druhý rok válečného nasazení zeměbraneckého pluku č. 8 Praha. Pluk byl nasazen začátkem roku 1915 v Karpatech proti postupujícím rusům. Dále pak v Haliči (dnešním Polsku) a východní fronta do konce roku 1915. Do 1. 8. 1915 byl velitelem pluku pplk. Vilém PULZ po něm převzal velení Oberst (plk.) Julius BIBOROSCH (rumunský němec). Polní pošta č. 66 (Feldpost nr. 66)


Nepřihlášený