INFO o našem spolku

     Náš dobrovolný vojensko - historický spolek (nezisková organizace) je zaregistrován ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 59223

pod názvem

Tradiční c. k. zeměbranecký pěší pluk č. 8 Praha, z. s.

IČ: 028 49 747

se sídlem Jeseniova 449/41, 130 00  Praha 3

číslo účtu: 264 729 620 / 0300

 

 

SPONZOŘI A DARY:

Všem případným sponzorům vřele děkujeme za přízeň:

- Jména uveřejněna se souhlasem

 

pí. Lenka Setikovská (pravučka vojáka LIR 8) - Plzeň -   500,-Kč   

p. Ing. Pavel Procházka (pravnuk vojáka LIR 8) - Tisá, oceňuje naše aktivity -  15.000,-Kč

p. Josef Kozák  (vnuk vojáka LIR8) -   1.000,-Kč

p. Pavel Krchov (časopis Břevnovan) -   1.500,-K

p. Ivo Jelínek  (pravnuk vojáka IR8) -   500,-Kč

 

 


Nepřihlášený