seznam zajatých voj. LIR Nr. 8 kteří přešli k ČS legiím

Seznam zajatých příslušníků LIR Nr. 8, kteří přešli k ČS Legiím

Asi 5500 - 6000 mužů zeměbraneckého pluku č. 8 Praha padlo během velké války do zajetí.

Z tohoto počtu se asi 1400 mužů přidalo k ČS legiím. Velký počet až po delší době strávené v otřesných podmínkách zajateckých táborů. Někteří se přidávali k legiím až po revoluci v Rusku, na některé byl v zajetí vyvíjen nátlak aby se do ČS vojska přidali.

Ovšem asi 4500 mužů v zajetí zůstalo. U zeměbraneckých pluků sloužili vojáci starších ročníků, kteří měli doma rodiny, živnost, nebo jinou větší vazbu na monarchii ve které vyrůstali a proto neměli důvod zradit svoji vlast.


Nepřihlášený