Oberleutnant Jan ŠINDELÁŘ

kk8lir » Pozůstalosti důstojníků LIR8 » Oberleutnant Jan ŠINDELÁŘ

Část deníčku Oblt. (npor.) Jana ŠINDELÁŘE

 

Stav:

109

2 důst.

2 důst. sluhové

1 staršina

1 Mak.?

1 zásobovač

3 kuchaři

1 kancelářský sluha

6 saniťáků

9 XXXVIII MaB?

83 pušky

-1 Dffeldw.?

____________________________________________________________________

82 pušek

1+4 ostraha kuchyně

____________________________________________________________________

77 pušek

 

6. rota asistence do Zaleszan a Zbydniowa. Účel: Zaleszany (navrátilci rabují, loupí a zapalují domy) Zatknout a odvést do Rozwadówa (52 mužů) 2 důstojníci a 3 četníci.

Zbydňov (tam chtějí udělat totéž) navrátilce rovněž do Rozwadówa – síla 27 mužů a 7 četníků.

Před odjezdem: a) dostaneme 2 otevřené vagony. Rozkaz: každý musí mít 160 nábojů, šarže 80 nábojů.

Vyvagonování ve stanici Zbydniow, 1 stanice od Rozwadówa.

1 četa do Zbydniowa (Mejstřík) 30 mužů.

Já s 2 četami do Zaleszan (asi 20 min.)

Vyhledat velitele četnických stanic a nechat si podat hlášení (za přítomnosti praporčíka)

Nechat uzavřít východy z obce hlídkami (1+2), 3 hlídky.

Všechny podezřelé nechat hlídkami předvést a ponechat pod dozorem v místnosti – četníkům dát silné hlídky. Nebudou-li četníci spolehliví, provést toto vlastními silami a hlásit (telefonicky ze žel.stanice Zbydniow), všechny zatčené odvést. Budou-li se bránit a nebudou poslušní, nechat zastřelit.

Ve Zbydniowě ke mně především jejich vůdce.

1 podd. + 4 muže, silně ozbrojené.

Poté hlášení a s lidmi se stáhnout do Rozwadówa.

Kuchyně odjede ve 4 hod. z Rozwadówa, ve Zbydniově musí četnictvo připravit dříví. Po menáži se bude hned vařit káva, a sice poté, co dorazí, nebo telefonicky požádáme o fasování.

Šetřit municí, ve 3:30 přístavit k baráku roty 1 pár koní.

Vše důležité si zaznamenat.

_______________

V noci ze 14. na 15. května jsme dorazili do stanice Zbydniow; jednu četu pod velením E.F. K.A. četaře Mejstříka jsem poslal do Zbydniowa a sám jsem pak se dvěma četami pochodoval do Zalesziny. V místě určení jsem nechal přivést starostu a policajta a kromě toho velitele četnické stanice Zbydniow kvůli získání informací. Starosta a Žid Messing mi označili několik lidí, kteří se každé noci potulují s hudbou, vyhrožují Židům a rozbíjejí okna. Krom to se tam v noci střílí a jest podezření, že hlavní roli přitom hrají právě oni. V Zalesziny jde prý údajně o 6 osob, z nichž jsem 5 zajal. V okolních lesích se prý zdržuje mnoho desertérů, kteří zneklidňují celou oblast. Všechno to jsou odvedení navrátilci. Ve dne byl zatčen jeden desátník s padělanou dovolenkovou propustkou a jeden navrátilec bez dokumentů. Všech těchto 7 zatčených bylo předáno staničnímu komandu v Rozwadóvě.

15. května v 8 hodin ráno jsem chtěl ze žel. stanice Zbydniow vyrozuměti praporní velitelství v Rozwadówě. Službu konající úředník, ač jsem jej zdvořile požádal, že bych si přál býti spojen s Rozwadówem, odvětil, že s Rozwadówem nemá absolutně žádného telefonního spojení (1 stanice od Rozwadówa) – Již hlášeno prapornímu velitelství.

_______________

Byly předvedeny všechny vojenské osoby, které se momentálně nacházely v obci. Byli mezi nimi tací, kteří již o 14 a více dní překročili udělenou dovolenou. Jejich dovolenkové papíry jsem předal veliteli četnické stanice.

Poté, co 15.5. večer měli všichni odvedení (asentýrovaní) navrátilci odejít do Rzeszówa, ponechal jsem v Zaleszanech jednu četu pod velením prap. Elzholze s rozkazem hlídkovati v obci a okolí až po žst. Zbydniow a postarati se o klidný odjezd transportu odvedenců. Četa nastoupila 16.5. dopoledne.

Četnictvo, asistence 4.-8. července 1918.

Rozwadów 4 četn. + 4 landšturmáci

Rzeczica Długa 3 četn. + 4 landšturmáci

Mostní hlídka v Zastkowicích 3+4

Zatknout všechny vojenské osoby a navrátilce a odeslat je k vojen. štáb. velitelství Rozwadów; při odporu střílet. Pátrat po zbraních a uniformách.

Hlášení:

  1. o pochodovém stavu proviantnímu důstojníkovi
  2. adjutantovi
  3. po nástupu každého dne zprávu o celé asistenci písemně (zvláště o použití zbraní)

 

První řazení 4. 7. 1918 v 6 hod. ráno, odchod v 6 hod. ráno.

Rozdělení sil:

I. skupina: 6. rota + ½ roty strojních pušek (1+44+8 transportních zvířat). II. skupina: 7. rota + 1 četa strojních pušek. III. skupina: 8. rota + 1 četa strojních pušek.

Doma zůstává staršina – stráž ubikací, 1 kuchař, 1 zásobovač. Pro zbylou menáž pro strojní pušky jmenovité údaje.

Výjezd – sanitní hlídka, ordonance, trubači, kuchaři až na jednoho; pojízdné kuchyně, zásobovací vozy. Doprovod ozbrojený, s nabitými puškami. Výstroj bez tlumoků a polního nářadí, 140 nábojů. Pláště dle počasí.

Stravování: snídaně pře odchodem, oběd a večeře cestou. Odpočinky.

Staršina nafasuje pro lidi od roty strojních pušek

velitelé čet 6. roty Šindelář, Huber, Adametz, Tomes, Pašek.

Nástup po půlnoci. 5.7. staršina vyměniti stravu.

Shromáždění vždy v 10 hod. dopoledne.

V 10:30 vzít s sebou staršinu a Dstf.? na mši.

Písemné hlášení o asistenci.

 

4.7.1918. Prostor: 6. rota  - revír Rozwadów směr Jamnica, viz mapa.

1 Gand. + 1 Lstgand.  6:15 u kláštera.

(Adametz jí u roty)

Výjezd – stav:

3 + 85

                                   +2

                                   129

                                   -21

129                             11

-21                              2 Lvov

-11                              2 kancelář

-1                                1 Df (?)

-2                                1 kadet Frankl

-2                                1 kuchař

-1                                1 ordonanční praporčík

-1                                1 ordonanční nadporučík

1                                 1 důstojnický sluha

                                   6 ubikace (2 muži směna, 2 mimo směnu)

_________________________________________

                                   2 + 84 výjezd

                                   1 + 44

                                   3 + 128 + 12 koní

 

6. 7. 1918

6. rota – asistenční záloha

Šindelář                      Musikov

Huber                         Bakov

Adametz                     Brandwica

Mejstřík

Innerberger     16 mužů se stroj. puškami

 

10 h. večer Gand. od Rozwadówa u roty na silnici Musikov-Brandwica

po 10. h

ze 3 stran Gand.

Rozwadów – v Rozwadówě

Zastkovice – silnice Rozwadów – San – Musikov – Brandwica

Rzecica

+ 1 ze Zastkovic

 

7. 7. 1918 – asistenční záloha

Frankel k 8. rotě ve ¾ 1 v noci

v Charzewitzích (por. Sykora)

6. rota + rota stroj. pušek por. Kraus

                                               Kynčl, Poš

                                               Innerberger, Gasser, Pašek

2 hodiny v noci Gand. ze 6 (3+3)

 

Fasování výstroje 8. 7.  1918

6. rota: 20 blůz, 15 kalhot, 14 plášťů, 20 bot, 2 Komorschuhe, 10 spodní prádlo.

 

16.7.1918 přijato 19 blůz, 13 kalhot, 13 plášťů, 20 bot.

 

Vydáno 17.  7.  1918:

11 blůz, 13 kalhot, plášť, 12 bot

 


Nepřihlášený